Bhutkal Land Record खासगी जमिनीवरील अतिक्रमण जमीन व प्लॉट हटवण्याची प्रक्रिया सुरू नवीन नियम लागू?

Bhutkal Land Record खासगी जमिनीवरील अतिक्रमण जमीन व प्लॉट हटवण्याची प्रक्रिया सुरू नवीन नियम लागू?   खासगी मालकीच्या जमिनीवर अतिक्रमण केल्याची प्रकरणं वारंवार आपल्या कानावर येतात. या प्रकरणांतून वादही उद्भवतात.   जमिनीची मालकी एका व्यक्तीकडे असते, पण दुसरा व्यक्ती हेतुपुरस्सर त्या जमिनीवर अतिक्रमण करताना दिसून येतो. त्या जमिनीवर मालकीचा दावा सांगतो.   जमिनीवरील अतिक्रमण हे … Read more

Close Visit Mhshetkari