Crop Insurance list 2023 या जिल्ह्यातील 27 लाख शेतकऱ्यांना हेक्टरी 13 हजार 600 रुपये जमा होण्यास झाली सुरुवात.

Crop Insurance list 2023 या जिल्ह्यातील 27 लाख शेतकऱ्यांना हेक्टरी 13 हजार 600 रुपये जमा होण्यास झाली सुरुवात. नमस्कार शेतकरी बांधवांनो कालच झालेल्या बैठकीमध्ये आता या जिल्ह्यातील 27 लाख शेतकऱ्यांना हेक्टरी 13 हजार 600 रुपये एवढा विमा जाहीर करण्यात आलेला आहे.   तरीही तुम्ही तात्काळ खालील दिलेल्या यादीमध्ये नाव चेक करायला हवे म्हणजे तुम्हालाही कळेल … Read more

Close Visit Mhshetkari