MahaDBT Yojana :शेतकऱ्यांसाठी आता मागेल त्याला योजना पहा इथे GR

MahaDBT Yojana :शेतकऱ्यांसाठी आता मागेल त्याला योजना पहा इथे GR शेतकऱ्यांच्या मागणीनंतर ताबडतोब त्यांना शेतीसाठी आवश्यक निविष्ठा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. हे घटक/वस्तू कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या चालू योजनेंतर्गत आणि त्यांनी निश्चित केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींनुसार शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिल्या जातील, ज्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

शासन निर्णय पाहण्यासाठी
इथे क्लिक करा

Close Visit Mhshetkari