Protsahanpar anudan : नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात 50 हजार रुपयांचा अनुदान जी आर आला

Protsahanpar anudan : नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात 50 हजार रुपयांचा अनुदान जी आर आला

KYC झालेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात वितरण प्रक्रिया सुरू

नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाProtsahanpar anudan देण्यासाठी सन 2017-18 सन 2018 19 आणि सन 2019-20 हा कालावधी विचारात घेण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.या तीन आर्थिक वर्षापैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करून नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या MJPSKY योजना अंतर्गत अनुदान योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात सुमारे 8.15 लाख पात्र खातेदारांचे आधार प्रामाणिकरण पूर्ण झाले आहे काही शेतकऱ्यांना त्यांची अनुदानाची रक्कम खात्यात जमा करण्यात आलेली आहे मात्र अद्यापही लाखो शेतकरी अनुदानाच्या प्रत्येक क्षित होते अशा शेतकऱ्यांच्या त्याच बरोबर दुसऱ्या तिसऱ्या यादीमध्ये पात्र होऊन केवायसी केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी 7 फेब्रुवारी 2020 रोजी राज्य शासनामार्फत 100 कोटीच्या वितरणास मंजुरी दिलेली आहे .

शासन निर्णय पहा खालीलिंक वर

क्लिक करून पहा

सन 2022 ते विषय आर्थिक वर्षासाठी 47 हजार कोटीच्या पूर्वनि मागणीच्या प्रस्तावास वित्त विभागाच्या संदर्भात क्रमांक तीन दिनांक 29 8 2022 तसेच सहकार विभागाच्या संदर्भात क्रमांक चार दिनांक 30 8 2012 च्या शासन निर्णयानंद मान्यता देण्यात आलेले आहे त्यापैकी रुपये

प्रोत्साहन पर अनुदान योजना साठी खालील प्रमाणे निकष निश्चित करण्यात आलेले आहेत

१) कर्ज मुक्तीचा लाभ देत असताना वैयक्तिक शेतकरी हा निकष गृहीत धरण्यात येईल
२) या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बँका खाजगी बँका ग्रामीण बँका जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी
शेतकऱ्यांना दिलेले अल्पमुदत पीक कर्ज विचार करण्यात येईल नंबर
४) सन 2019 वर्षांमध्ये राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी व महापुरामुळे नुकसान झालेले नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकरी सुद्धा सदर योजनेस पात्र असतील तसेच एकादशी शेतकरी मयत झाल्यानंतर त्याच्या वारसांनी कर्जाची परतफेड केली असल्यास वारसा सुद्धा प्रोत्साहन पर योजनेचा लाभास पात्र असतील.

शासन निर्णय पहा खालीलिंक वर

क्लिक करून पहा

प्रोत्साहन पर अनुदान योजनेचे कार्यपद्धती खालील प्रमाणे

1) या योजनेअंतर्गत योजनेच्या निकषांची पूर्तता केलेल्या खात्यांची माहिती राष्ट्रीयकृत बँका खाजगी बँका ग्रामीण बँका तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका मार्बल योजनेच्या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आलेले आहे

2) सदर प्राप्त याद्यांचे संगणकीय संस्करण करण्यात येईल पात्र लाभार्थ्यांची यादी निर्गमित करण्याची कारवाई शासन स्तरावर करण्यात येईल .

3) पात्र लाभार्थ्यांचे याद्या विशिष्ट क्रमांक सहसंबंधित बँकेत सह तसेच विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी उपलब्ध करण्यात येतील.

4)सदर यादीतील सबंधित शेतकऱ्यांच्या नाव समोरच्या विशिष्ट क्रमांकाची नोंद घेऊन शेतकऱ्यांनी बँक कर्ज पासबुक आधार कार्ड घेऊन बँकेच्या शाखेमध्ये अथवा आपले सरकार सेवा केंद्र मध्ये आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे नंबर पाच आधार प्रमाणे करून नंतर संबंधित शेतकऱ्यांच्या बचत खाते व प्रोत्साहन पर योजनेचा लाभनिर्गमित करण्यात येईल.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना योजनेसाठी निधी वितरीत करणेबाबत.

प्रोसनपर अनुदान कर्जमुक्ती योजनेसाठी निकषद न बसणाऱ्या व्यक्ती

१)महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरी

२)महाराष्ट्र राज्यातील आजी माजी मंत्री राज्यमंत्री लोकसभा राज्यसभा सदस्य विधानसभा विधान परिषद सदस्य

३)केंद्र सरकार राज्य शासनाच्या सर्व अधिकारी कर्मचारी

४) राज्य सार्वजनिक उपक्रम व अनुदानित संस्था यांचे अधिकारी व कर्मचारी

५) शेतीबाह्य उत्पादनातून आयकर बनणाऱ्या व्यक्ती

६) निवृत्ती वेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन रुपये 25000 पेक्षा जास्त आहे

७) कृषी उत्पन्न बाजार समिती सहकारी साखर कारखाना सहकारी सूतगिरणी नागरी सहकारी बँका जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी 25000 पेक्षा जास्त असणारे व पदाधिकारी.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना (राज्यस्तर)(कार्यक्रम) योजनेसाठी निधी वितरीत करणेबाबत.

Leave a Comment

Close Visit Mhshetkari