Dmer online exam 2023:सरळसेवेने परिचर्या,तांत्रिक व अतांत्रिक संवर्गातील विविध पदांसाठी भर्ती प्रक्रिया सुरू

Dmer online exam 2023

Dmer online exam 2023:सरळसेवेने परिचर्या तांत्रिक व अतांत्रिक संवर्गातील विविध पदांसाठी भर्ती प्रक्रिया सुरू ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी येथे क्लिक करा Dmer online exam 2023:वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग मंत्रालय यांच्या अधिनस्त शासकीय वैद्यकीय दंत, आयुर्वेद ,होमिओपॅथिक महाविद्यालय व सलग्नित रुग्णालयातील तसेच मानसिक आरोग्य केंद्र विभाग अंतर्गत गट क परिचर्या ,तांत्रिक व अतांत्रिक सवर्गातील रिक्त … Read more

Close Visit Mhshetkari