Protsahanpar anudan : नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात 50 हजार रुपयांचा अनुदान जी आर आला

Protsahanpar anudan : नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात 50 हजार रुपयांचा अनुदान जी आर आला KYC झालेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात वितरण प्रक्रिया सुरू नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाProtsahanpar anudan देण्यासाठी सन 2017-18 सन 2018 19 आणि सन 2019-20 हा कालावधी विचारात घेण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.या तीन आर्थिक वर्षापैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची … Read more

Close Visit Mhshetkari