old pension Scheme: राज्य सरकारी-निमशासकीय (ZP) कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर निवृत्ती वेतन देण्याचा प्रस्ताव अखेर तयार!

Old pension scheme

old pension Scheme: राज्य सरकारी-निमशासकीय (ZP) कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर निवृत्ती वेतन देण्याचा प्रस्ताव अखेर तयार! महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या सेवेत असलेल्या शासकीय-निमशासकीय (जिल्हा परिषद), शिक्षक-शिक्षक-पदावरील कर्मचारी, नगरपालिका-नगर परिषद कर्मचारी यांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देण्याच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार नवीन पेन्शन योजना रद्द करण्यात आली आहे. . व जुन्या पेन्शननुसार आर्थिक लाभाचा आराखडा तयार करून तसा प्रस्ताव अभ्यास समितीसमोर … Read more

Close Visit Mhshetkari