police recruitment 2023:महाराष्ट्र पोलीस भरतीसाठी नियोजित मैदानी चाचणी परीक्षेची प्रवेश पत्र उपलब्ध

police recruitment 2023

police recruitment 2023:महाराष्ट्र पोलीस भरतीसाठी नियोजित मैदानी चाचणी परीक्षेची प्रवेशपत्र उपलब्ध police recruitment 2023: महाराष्ट्र राज्यातील विविध पोलीस आयुक्त पोलीस अधीक्षक राज्य राखीव दल इत्यादी अंतर्गत विविध पोलीस घटकातील चालू असलेल्या पोलीस शिपाई संवर्गातील पदांसाठी भरतीची दिनांक 2 जानेवारी 2023 पासून घटक न्याय आयोजित करण्यात आलेले आहे तरी मैदानी चाचणी परीक्षेची प्रवेश पत्र उमेदवारांना त्यांच्या … Read more

Close Visit Mhshetkari