Reti Dhoran: राज्यातील नागरिकांसाठी घराच्या बांधकामासाठी लागणारी वाळू ही एका क्लिक वरती नागरिकांना मिळणार मोफत

 Reti Dhoran

Reti Dhoran: राज्यातील नागरिकांसाठी घराच्या बांधकामासाठी लागणारी वाळू ही एका क्लिक वरती नागरिकांना मिळणार मोफत . या अंतर्गत कोणत्या नागरिकांना मोफत वाढून मिळेल आणि कोणत्या नागरिकांना किती रुपये प्राची वाळू मिळणार आहे आज या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत शासनाचा नवीन रीती धोरण हे लागू झालेला आहे आणि याची अंमलबजावणी या तारखेपासून राज्यभर केली जाणार आहे … Read more

Close Visit Mhshetkari