Soyabean Variety For Maharshtra : सोयाबीनच्या पिकातून एकरी २० क्विंटल पर्यंत उत्पन्न पाहिजे असेल तर ; कृषी तज्ञांनी सांगितल्याप्रमाणे वाणाची पेरणी करा..!

Soyabean Variety For Maharshtra

Soyabean Variety For Maharshtra : सोयाबीनच्या पिकातून एकरी २० क्विंटल पर्यंत उत्पन्न पाहिजे असेल तर ; कृषी तज्ञांनी सांगितल्याप्रमाणे वाणाची पेरणी करा..! Soyabean Variety For Maharshtra :महाराष्ट्रासाठी सोयाबीनचे वाण: सोयाबीन हे प्रमुख तेलबिया पीक आहे. तसेच हे पीक नगदी पीक म्हणून ओळखले जाते. मराठवाडा विभागातील छत्रपती संभाजी नगर, बीड, परभणी, नांदेड, उस्मानाबाद, जालना आणि लातूर … Read more

Soyabean Variety For Maharshtra : सोयाबीनच्या पिकातून एकरी २० क्विंटल पर्यंत उत्पन्न पाहिजे असेल तर ; कृषी तज्ञांनी सांगितल्याप्रमाणे वाणाची पेरणी करा..!

Soyabean Variety For Maharshtra

Soyabean Variety For Maharshtra : सोयाबीनच्या पिकातून एकरी २० क्विंटल पर्यंत उत्पन्न पाहिजे असेल तर ; कृषी तज्ञांनी सांगितल्याप्रमाणे वाणाची पेरणी करा..!S oyabean Variety For Maharshtra :महाराष्ट्रासाठी सोयाबीनचे वाण: सोयाबीन हे प्रमुख तेलबिया पीक आहे. तसेच हे पीक नगदी पीक म्हणून ओळखले जाते. मराठवाडा विभागातील छत्रपती संभाजी नगर, बीड, परभणी, नांदेड, उस्मानाबाद, जालना आणि लातूर … Read more

Close Visit Mhshetkari